© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2024

Mosquito har medicinen

Psykisk ohälsa och en ökad oro hos unga inför framtiden dominerar vardagen och lägger ett dystert täcke över en redan prövad befolkning efter vinterns kyla och mörker. Varje dag matas vi nya dystopier. Medan hela världen rustar för den slutgiltiga striden där det goda ska ställas mot det onda, finns det några få som ifrågasätter strategin. Vem bestämmer vilka som är goda respektive onda? Har vi inte kommit längre? Måste vi fortsätta med att dela upp världen i vi och dem?

Skärtorsdag Under bron är det Mosquitos evangelium som gäller. Tillsammans med pastor Lazee höll översteprästen Thomas Gylling hov i de läckra lokalerna i huset under bron. Ingen syndapredikan och inget hot om helvetet, för helvetet vet vi redan finns här på jorden.

Löften om ett bättre liv efter döden behövs inte när din stund på jorden är här och nu.

Min tanke är alltså att gå i en annan riktning än rådande samhällsklimat. Skapa något stort och inkluderande, om än så för en dag. Gnistor skapas som kan sprida sig. Kom och delta aktivt. En polariserad stad förlorar, en välkomnande och kärleksfull vinner!

Klimatet är kärleksfullt. Hot och hat har vi lämnat utanför och här inne med Mosquito njuter vi stunden och flyger till ett nytt Blåkulla. Vi är alla häxor och vi älskar varandra. Alla är välkomna och det råder fred om så endast för i natt. Förnuftet segrar och dagen efter behöver du inte ångra dig för att du gjort något dumt. Inga fyllebråk och inga stöddiga män som ska hävda sig. Stämningen är närmast religiös. Vi kan om vi vill.

En som förotom gänget kring Mosquito som både vill och kan är Ndreyah. Mannen bakom magasinet Altar. Ett magasin som både bygger broar och skapar stolthet och identitet till alla Black Nordics. Begreppet beskrivs på följande sätt på hans hemsida:

Black nordics are people of African descent that live and thrive in the nordic parts of the world commonly known as Scandinavia. Black nordics mix nordic aesthetics with african and american fashion culture, effortlessly creating a unique look that is recognizable anywhere in the world by a trained eye. The average black nordic is at least tri-lingual, well educated, tech savvy and travel on average more than any other people of African descent on the planet. Black nordics are happy, sociable, artistically inclined people that bring joy and flare to any function.

Black Nordics are natural ambassadors of democracy, equality and integration of all humans. 

Och natten under bron var inget undantag - it was black magic och inte svartkonst. Gamla och nya vänner i förening. Vad kan vara ett bättre sätt att inleda ett Påskfirande på? Jag älskar den här typen av arrangemang, där vi närmar oss varandra, delar erfarenheter och vågar pröva det oprövade. Därför blir dessa reportage på Unkaboxen dominerande och jag önskar att fler kunde vara med och marknadsföra det som gör gott. När medicinen finns varför inte göra reklam för den? Var var TV4, SVT och alla ni andra? Det finns en annan sida av Sverige, bortom den polariserande mediabilden och de dystopiska vi och dem reportagen. Den sidan behöver också belysas för att vi ska återfå tron och hoppet om en framtid i fred och frihet.

 

 

 

Låt hjärtat va me

Det heter att kärleken besegrar allt, men då måste vi ge kärleken en chans. Bilderna nedan på det unga paret får symbolisera tron och hoppet på att det är möjligt. Att det aldrig är försent. Vi kan om vi vill och jag vet att det är många som vill få slut på krig och elände som bara skapar en ond spiral. Vi måste vända spiralen. Att umgås med Mosquito är ett sätt, men vi måste hitta gemenskapen och värmen i vardagen, släppa in ljuset och mota mörkrets makter.

Låt hjärtat va med Allt du gör beror på det När du tycker nånting kommit på glid Då är det tid, att le För än finns det hopp Än går jorden i sitt lopp Ingenting är fullt så fel som du tror Så syster och bror, hys hopp Om du tappat rätta spåret Allting bara schabblar sig Ta och lyft dig själv i håret Och det ordnar sig för dig Glöm inte bort glöm inte bort Att låt hjärtat va med Glöm för all del inte det...

/Sonya Hedenbratt och Sten-Åke Cederhök 1969

 

get more like this on unikaboxen.net - your guide to all the fun things in life

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2024