© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2023

På upptäcktsfärd i Sverige

Med temat This is Sweden i bakhuvudet lämnade jag och min hustru Ingela Stockholm för att än en gång söka smultronställen och träffa spännande människor längs vår västra kust. Västkusten och Västerhavet är något vi gärna återkommer till och varje gång vi gör det upptäckter vi något nytt. Denna gång blev det en planerad roadtrip med bokade hotellövernattningar i Uddevalla, Stenungssund, Borås, Varberg och Helsingborg. Knappt två veckor förstärktes sedan med en weekend på Medskogssjöns Camping utanför Ockelbo. En starkt begränsad tidsperiod, med som sammantaget resulterade i etttämligen omfattande reportage med många djupdykningar och fina minnen. Otroligt hur mycket det går att uppleva på så kort tid. Sverige är fantastiskt.

Först ut var Uddevalla, där vi fick ett stort rum högst upp i Quality Hotel Carlias lilla miniskrapa, med en fantastisk utsikt över staden och inloppet via byfjorden med den nya Uddevallabron som en vacker siluett. Där stannade vi i tre nätter och gjorde utflykter till den vackra Bohuskusten.

En dag spenderade vi på Bohusläns Museum i staden. Ett modernt och pedagogiskt upplagt museum som speglar dåtid och nutid på ett inspirerande sätt. Besökarna får en tydlig bild av hur närheten till havet präglat och skapat livsutrymme för de människor som levt här. Redan för
10 000 år sedan var området befolkat och fynd har gjorts som bekräftar detta. En människa som sticker ut är John Johnson, som fått en alldeles egen permanent utställningssal i museet, Johnsonhallen. Hans samlande resulterade i en av sin tids finaste privata konstsamlingar i landet. Samlingen testamenterade Johnson till Uddevalla stad för att den skulle komma allmänheten till del. Han var en finsmakare och de 67 verk som samlingen består av är alla av yppersta kvalitet och det var endast det bästa som var gott nog för honom. Vid hans död 1951 i Ulricehamn, dit paret Johnson flyttade av hälsoskäl, då luften där ansågs särskilt hälsosam, startade en process för att legitimera testamentet och hitta en lämplig plats för samlingen. Transporten till Uddevalla lär ha varit en utmaning i sig, för att bland annat trygga säkerheten och att ingenting kom bort eller skadades på vägen. Först 1984 när de nya lokalerna för Bohusläns Museum stod färdiga fick verken en värdig plats. En fantastik och unik samling.

Räkfiskarnas och stenhuggarnas Smögen

Att Smögen förknippas med räkor har nog inte undgått någon, men stenbrottet och dess betydelse kanske inte är lika känt. Bohusgraniten har haft stor användning som gatsten och som byggnadssten och ornamentsten. Den var basen för en omfattande stenindustri i norra Bohuslän under årtiondena runt sekelskiftet 1900. Från Lysekil i söder och till Idefjorden och Norska gränsen i norr finns denna robusta och vackra granit. Redan på 1870-talet blev Tyska firmor som sysslade med stenbrytning intresserade. Stenbrottens placering på öar lättillgängliga för vidare transport via fartyg söderut var också en fördel. Stenbrottet på Smögen är bara ett av alla som poppade upp vid tiden för förra sekelskiftet, men kanske är den Bohuslänska graniten som vackrast i obruten form, slipad i miljontals år av vatten och vind och formad till ögongodis för besökaren.

Namnet Smögen är förmodligen kopplat till det så kallade Smyghålet, det trånga sundet mellan Smögenön och ön Kleven söder om huvudön. Smögen har varit ett turistmål sedan trenden startade för välbärgade stadsbor i slutet av 1800-talet. 1899 bildades Smögens Hafsbad AB. Nedan en beskrivning från en samtida broschyr från öppningsåret 1900.

Smögens Hafsbad bjuder på utomordentligt härliga kallbad i klaraste saltvatten. Dam- och herrbassängerna äro belägna vid var sin sida av en direkt från havet inskjutande vik, avsides från hamn och fiskeläge. Dessutom finns de rikaste möjligheter för sol- och strandbad å de släta och av vattnet slipade klipporna. Utom kallbad serveras särledes kraftiga varmbad och halvbad, gyttjebad, tallbarrsbad, kreuznacherbad, nauheimerbad. Kuranstalten lämpar sig synnerligen väl för alla, som lider av kroniska rubbningar i blodomloppet, ämnesomsättningen, massmältningen, respirations- och hjärtverksamheten; ävensom vid sådana nervsjukdommar, vilka uppkomma av andlig eller fysisk överansträngning, särskillt där vård och vila är behövlig. Kur- och badpriser äro billiga. Sjukgymnastik och massage meddelas av en av Stockholms skickliga massörer – Badläkare Dr. Ahlberg. Ett av Smögens företräden ligger i den absoluta friheten från allt socitetstvång. I den stora prydliga salongen å restauranten, där piano finnes, bruka dock badgästerna anordna små trevliga dans-, musik-, och sångtillställningar.

Och sedan dess har det bara tuggat på och Smögen ligger bra till i konkurrensen med landets sommarorter. Enligt Sverigebarometern Reseguiden.se var Smögen landets 16:e populäraste turistort 2022 och klev därmed upp sex placering från 2021. I topp Göteborg följt av Stockholm och Visby med Varberg på en fjärdeplats.

Historiska vingslag och klassiskt badhotell

Svenneby gamla kyrka ovan, är inte bara en relik från 1100-talet. Namnet skapar associationer till vår tid och att det bodde svennar på denna ort i detta på den tiden Norska landskap, men namnet kommer från Norskans sveinn, i betydelsen yngling, tjänare, väpnare och har således inga nationalistiska kopplingar. Historiskt har Bohuslän varit ett strategiskt område med gräns till både Norge, Danmark och Sverige. Redan på 500-talet beskrivs området av historikern Jordanes i sina skrifter. Vid tiden för kyrkobygget ingick enligt flera källor Bohuslän i det Norska landskapet eller lagmannsdømmet Viken, som omafattade områdena runt Oslofjorden i norr ner till Göta älv i söder. Söder om Göta älv började det Danska territoriumet. Genom Birger Jarl fick Sveariket på 1200-talet, en liten landremsa utmed älvens mynning, med en viktig kil ut mot Kattegatt och världen. Till en början med Lödöse som centrum fyra mil uppströms i nuvarande Lilla Edets kommun. På 1300-talet anlades Älvsborgs fästning för att befästa området och 1572 beslutade Gustav Vasas son Johan III att planlägga en fyrkantig befäst stad i storlek som Kalmar. Staden fick sina privilegier 1607, men brändes ner till grunden av Danskarna 1611. Först 1621 kunde den nya staden, Göteborg, anläggas. Freden efter 30-åriga kriget i Roskilde 1658 medförde att Danskarna fick överlämna Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, ön Bornholm samt Trondheims län till Sverige. En eftergift som fick konsekvener och ledde till nya krig, men Västkusten förblev Svenskt.

Efter tre nätter i Uddevalla med utflykter till den Bohusländska övärlden var det dags för några avkopplande dagar på Stenungsbadens Yacht Club med havsbad, spa, god mat och dryck.

Bilen fick också vila och vi ägnade oss bara åt andlig och världslig rekreation samt återhämtning. Vi behövde aldrig lämna anläggningen utan allt vi önskade fanns inom området. Vistelsen avslutades med ett musik-quizz i den publika puben på bryggan, där både badgäster och ortsbefolkning samlas.

Haut Couture och Knallar

Borås fick sina stadsrättigheter på 1600-talet och det gav också knallarna juridiska rättigheter att få sälja sina varor i hela landet. Knallen är benämning på det fenomen som brukar gå under rubriken Fri företagsamhet. All handel på medeltiden var naturligtvis reglerad och alla inkomster skulle på något sätt tillfalla Kronan eller Kyrkan. Jordägare betalade skatt till Kronan och Kyrkan fick sitt genom den så kallade tionden. De allra flesta i landet var dock jordlösa och utgjorde ingen del i denna ekonomi. De sålde sin arbetskraft och i utbyte fick de ett stycke jord att bruka för självhushåll. Handeln med hantverksvaror var starkt begränsad till en elit med pengar, så istället för att köpa redskap, möbler och kläder tillverkade de som stod utanför ekonomin dessa själva, men med tiden upptäckte alltfler att dessa hantverksvaror kunde säljas skattefritt och utan pålagor från städernas etablerade köpmansgillen. Vintertid, ända sedan 1500-talet, drygade torpare och småbrukare ut sin försörjning på detta sätt. Med tiden växte denna svarta och oreglerade ekonomi och för att råda bot på detta fick Borås sina stadsprevilegier 1621. Syftet var att skapa ett centrum för landets gårdsfarihandel och beskatta de varor som sedan såldes på landsbygden. Detta blev starten på en organiserad, kontrollerad och riksomfattande handel med vardagsföremål. Genom industrirevolutionen på 1800-talet flyttade tillverkningen till fabriker och på 1900-talet blev Borås centrum för postorderindustrin. Än idag är Borås en viktig länk och centralort för många e-handelsföretag. Grundidén är densamma, men med tiden har tekniken möjliggjort en effektivare väg till målgruppen. Från Knallen med sin väska med begränsat sortiment, till en postorderkatalog med årlig uppdatering och nu till en webbshop i din telefon som kan uppdateras i realtid.

Besöket på Textilmuseet i Borås var inte bara en nostalgisk tillbakablick på stadens storhetstid efter kriget, det abrupta slutet och den Svenska konfektionsindustrins uppgång och fall. Det finns även en stark tro på att Borås genom forskningen på Textilhögskolan och nytänkande inom textilindustrin, ska kunna bidra till en hållbar framtid, återta initiativen och leda utvecklingen. I en tid med överkonsumtion, en icke hållbar miljöpåverkan och ett resursslöseri av både människor och naturtillgångar behövs ett förändrat beteende när det gäller vårt sätt att konsumera kläder. Det som tidigare kallades slit och släng har blivit köp och släng. #SHEINHAUL – Klimathotets sämsta vän? är en B-uppsats från Lunds universitet, som bland annat belyser vilka krafter vi har att kämpa mot på global nivå. En del rycker på axlarna och menar att det spelar väl ingen roll vad tio miljoner Svenskar gör. En fis i rymden om resterande åtta miljarder fortsätter som förr, men det är faktiskt vi tillsammans med våra rika kompisar som sätter trenderna. Det är faktiskt vi som bestämmer vad som ger status och vad våra mindre bemedlade vänner längtar efter. Levnadsstandarden ökar i hela världen och varje dag får nya grupper möjligheten att spendera på konsumtionsvaror utanför de primära behoven av mat och vatten. På samma sätt som vi globalt utnyttjar jordens resurser behöver vi nu börja hushålla med dem och där har vi ett ansvar. Utställningen på Textilmuseet gav inga konkreta svar på hur, men skapade en medvetenhet.

Inte bara tyger och konfektionsindustrier

Borås har en imponerande samling gatukonst. 2021 besökte Unikaboxen staden för att dokumentera utbudet. Genom arrangemangen Skulpturbienalen och projektet No Limit har staden fått ett internationellt rykte, som lockat konstnärer från hela världen att delta och sätta sitt avtryck. Bilden nedan till vänster visar en del av en gigantisk vägg målad av JM Rizzo under No Limit 2015.

Bilden ovan till höger är från vårt besök i Hedareds medeltida stavkyrka, den enda bevarade på Svensk mark. I samband med ett besök hos min kusin Mariannes dotter Kicki i Alingsås åkte vi förbi det lilla samhället Hedared, som ligger längs väg 180 mellan Borås och Alingsås. Jag hade besökt kyrkan tidigare och den finns omnämnd i min nördiga kollektion av besökta kykobyggnader här på Unikaboxen, Kyrkor, men det var första gången som jag fick tillfälle att gå in och njuta interiören. På altaret står i en box ett litet krucifix. Ett fynd som gjordes i marken utanför kyrkan någon gång på 1900-talet. Är vad man har kunnat konstatera tillverkat i Frankrike någon gång på 1100-talet och har krönt en stav för att användas vid processioner. Altartavlans målningar är samtida med kyrkan som uppfördes i början av 1500-talet, någon gång mellan åren 1501-1506, inringat genom åldersmätning av timret och första gången kyrkan omnämns i skrift. Ytterligare ett historiskt vingslag och en häftig upplevelse.

Sommarstaden Varberg

Varberg etablerade sig som kurort redan i början av 1800-talet. Verksamheten startade enligt Bohusläns museum 1811 vid hälsokällan i Apelviken strax utanför staden. Att dricka brunn och åka till en kurort är en företeelse med gamla anor. Medevi Brunn till exempel är Nordens äldsta och har varit i hälsans tjänst sedan 1678.

Bad blev med tiden en ingrediens i kurerandet och såsmåningom med ett växande intresse för motion och idrott ett mått på status och medvetenhet.

Vad som avgör, vilken samhällsklass man tillhör, är inte om man tagit studenten eller står i taxeringskalendern; det enda säkra klassmärket är ifall man badar eller inte, slog Bonniers Veckotidning fast 1924.

1822 uppfördes Varbergs första varmbadhus, och i vattnet utanför placerades en badflotte. En första ansats till det som idag är en symbol för staden, Varbergs kallbadhus. Ursprungligen från 1866, förstört i en storm 1902, återuppbyggt 1903 och på 1990-talet renoverat till sitt ursprungliga skick inspirerat av orienten. På bild nedan.

 

 

Ovan till vänster en bild av pampiga Socitétshuset, eller Societén som den kallas. Uppförd 1883 för att ge de välbärgade kurortsbesökarna en ståndsmässig samlingsplats. Tiden efter förra sekelskiftet och under 1910-talet blomstrade staden och stadens borgarskap växte sig starka. Det är nu som den exklusiva Södra Villastaden börjar ta form för att skapa förutsättningar för ståndsmässiga boenden som matchade tiden. Nedan Heijlska villan från 1904. Först i raden av exklusiva villor ursprungligen uppförd för stadsfiskal Samuelsson och hans familj. Namnet fick villan betydligt senare efter att läkarfamiljen Heijl flyttade in 1945.

 

 

Södra Villastaden är ett begränsat område som i princip består av tre kvarter utmed Västra Vallgatan vid Lasarettsgatan. Byggnaderna är verkligen pampiga och påkostade. Fascinerade att de uppfördes med medel från tillsynes ganska vanliga samhällsmedborgare som Stadsfiskal, Bokhandlare, Kronofogde och Folkskollärare. Köpmannen och vicekonsuln Donald Jobson är den enda som sticker ut och som 1917 lät uppföra Jobsonska villan i hörnet Västra Vallgatan, Lasarettsgatan, mitt emot Heijlska villan. Varbergssonen Donald, med anor från Skottland och uppväxt i en köpmannafamilj föddes in i den Varbergska socitén. Han förvaltade arvet väl och kom att bli en nyckelspelare för att sätta Varberg på kartan som en lekplats för välbärgade. Som ett exempel kan nämnas att han 1915 var med och startade stadens första tennisklubb, Varbergs Lawntennisklubb. 1924 tog han ordförandeposten då Varbergs Tennisklubb grundades.

Både Heijlska villan och Jobsonska villan är i nyproduktionsskick, omsorgsfullt renoverade och omgjorda till flerfamiljshus med exklusiva bostadsrätter. Den bäst bevarade villan där den ursprungliga charmen fortfarande finns kvar, är ändå Villa Wäring, en gång på 1910-talet uppförd åt folkskollärare Henning Holmberg. Huset är idag ett vandrarhem och de interiöra miljöerna tillgängliga för allmänheten. Bilderna nedan är från vårt besök sommaren 2023.

Kommunisten och kapitalisten Lasse Diding

Bland alla kändisar och berömdheter som verkat och verkar i Varberg är det en person som sticker ut, Lasse Diding. En kille som inte bara skapat rubriker och orsakat folkstormar. Han är också samlaren som i egenskap av hotelldiriktör skapat helt fantastiska miljöer på Hotell Gästis, vandrarhemmet Villa Wäring och Hotell Havanna. Vid vårt besök försökte vi att få kontakt med honom och besökte hans hem Villa Uljanov på Slottsgatan 18, men utan resultat. Jag fick i alla fall några bilder på Tantarmén, skulpturgruppen gjord av konstnären Susanna Arwin, som även ligger bakom Kvinnan med handväskan.

Slottsgatan 18 är sedan januari 2023 hemadress inte bara för Lasse. Här har stiftelsen Leninland sin verksamhet. Stiftelsen delar ut Jan Myrdals stora pris, Leninpriset, som 2023 gick till författaren Karl Ove Knausgård. Hit kan också författare och journalister på vänsterkanten vända sig för att ansöka ett stipendium, som möjliggör ett boende med inspirerande miljö i fristående Datja Karl Marx eller i Krupskajas sovrum placerat i Villa Uljanov. Allt fullständigt galet. Trots vetskapen om alla brott mot mänskligheten som görs och har gjorts under den röda fanan är det omöjligt att inte fascineras av detta provokativa tilltag och Lasses dedikation till despoten Lenin. Om symbolerna istället bytts ut mot Nazistiska och kärleken till Hitler illustrerats på samma sätt hade reaktionerna från omvärlden inte varit nådiga. Varför är det tillåtet att romantisera kommunismens brott? Det hade varit intressant att höra Lasses syn på detta.

Bilderna nedan hämtade från GP, Wikipedia och Lasses Facebooksida.

Susanna Arwin är inte den enda konstnären som fallit för det ikoniska pressfotot av Hans Runesson. En symbol för den klassiska kampen mellan David och Goliat samtidigt som den ger en känga mot förlegade mansideal och kollektiv hjärntvätt. Det tråkiga är att det blev konsekvenser för kvinnan på fotot, som även drabbade hennes familj. Nedan originalet något beskuret tillsammans med en variant av Streetartartisten Hop Louie från Snösätra 2015.

Debatten då som nu handlar om vår exklusiva yttrandefrihet och vad som ryms inom dess ramar. Hade denna Polskfödda kvinna vars mamma suttit i ett av Nazisternas koncentrationsläger rätt att höja sin handväska och protestera mot en nazistisk manifestation? Händelsen i Växjö 1985 aktualiserades på nytt 2015 och debatten gällde då placeringen av Susanna Arwins staty över kvinnan. Växjö kulturnämnd sa nej till en placering med motiveringen att Växjö är en kommun för yttrandefrihet. Idag står statyn förutom vid en av Lasses Varbergsvillor i Alingsås.

Ända sedan fotot publicerades och kvinnan identifierats har hon och familjen tagit avstånd från händelsen och vädjat om att det inte ska skapas ytterligare publicitet kring händelsen. Familjen vill helst glömma det hela och inte bli påmind om den och vad som drabbade dem efteråt. Kvinna tog sitt liv 1988. Inte som en följd av händelsen, men för de efterlevande blir varje medial koppling en påminnelse och salt i ett för dem aldrig läkande sår. När Loreen framförde Statements 2017 i Mello protesterade sonen till kvinnan mot de subtila kopplingarna i koreografin. Så känsligt och dramatiskt blev ståhejet kring händelsen för familjen och inga hejarrop i världen kan mildra det.

Varberg bjöd på mer

Varbergs hamn bjöd på liv och nostalgi. När replikan av Galtabäcksskeppet anlände efter en tur på havet med entusiastiska turister var kanske nostalgi en tokig beskrivning på känslan, men det satte fart på fantasin och visualiserade en tid som vi inte vet så mycket om. Arkeologiska fynd, runstenar och en massa hypoteser är det ända vi har från tiden före den Kristna administrationen. Den Romerske historikern Jordanes nämner förvisso oss Nordbor i sin Getica, Goternas ursprung och bedrifter, men samtida ögonblicksbilder från personer på plats saknas. Därför är det hypoteser och att testa dessa hypoteser som kan skapa bilder som ökar vår förståelse för hur människor levde här de första tusen åren av vår tideräkning. Fynden från 1928 vid Galtabäck visade sig inte vara så gamla som man först trodde. Efter att man 1998 undersökt träet som båten var byggd av och analyserat årsringarna, så kallad dendrokronologi, har man konstaterat att träden fälldes 1174. Med hänsyn taget till vad som är känt avseende äldre båtbyggen, när det gäller behandling av träet och konstruktion av de olika delarna, är det sannolikt att båten byggdes omkring 1195. När replikan av denna knarr byggdes i början av 2000-talet kunde hypoteser testas både avseende själva bygget och båtens sjöduglighet. Båten fick namnet Galten och har sedan 2007 varit i bruk. Det är fantastiskt med dessa entusiaster som inte skyr några medel för att förverkliga sina drömmar och som gör historien verklig genom sitt hantverkskunnande och vetgirighet. Även denna i jämförelse enkla knarr, gjord för att transportera säd längs kusten, bekräftar att vi tidigt kunde tämja havet och bege oss till platser på andra sidan Atlanten.

Nostalig blev det på riktigt när Conny kom med sin Cadillac 1948 cabriolet. Båda födda 1948. Både bilar och människor som kom ut efter kriget var speciella. De ville synas. Det fanns en aptit på livet och att ta vara på allt det goda, men det tog några år innan bilindustrin hade anpassat produktionen. 1946-1947 var det hastigt uppsnofsade 42:or som kom ut på marknaden, men 1948 lanserade Cadillac det som skulle bli en varaktig trend, som höll i femton år; fenor på bakskärmarna. Ganska subtila på 48:an, men ett klart trendbrott. Tyvärr har jag glömt namnet på denna sanna entusiast, men kallar honom för Conny, för jag tycker det passar. Vi fick en go pratstund och jag berättade att han skulle dyka upp i ett reportage på Unikaboxen. Hoppas han kommer ihåg adressen.

Innan vi lämnade Varberg tog vi en tur ut till Getterön. Ett 350 hektar stort naturreservat och ett av Nordeuropas bästa fågellokaler. Här häckar eller bara rastar omkring 170 fågelarter varje år. Vädret var ruggigt och regnet begränsade upplevelsen. Svensk sommar är nyckfull och det gäller att vara beredd på att njuta skönheten i landskapet eller mötet med nya upplevelser i alla sorters väder. Det finns dock begränsningar, så när det idoga regnandet inte ville upphöra hoppade vi in i bilen och begav oss söderut mot Helsingborg.

Helsingborg - taking you to another level

Efter ett varmt välkomnande av André på Grand Hôtel begav vi oss till stadens spännande kulturella begivenhet, Dunkers Kulturhus. Ingela hade förberett mig på deras aktuella utställningar och den om korsetten verkade intressant.

Det var den också och satte verkligen fart på hjärncellerna. Om nu korsetten blev en nyckel som öppnade upp till en allmän debatt om människovärde, rättigheter och jämlikhet vid förra sekelskiftet. Vad har vi idag som slängd i soptunnan skulle kunna framkalla en liknande öppning. En kastad behå blev på 1960-talet en liknande symbol för kvinnlig frihet. Idag kanske en slängd IPhone skulle kunna vara en sådan handling, men knappast något som skulle skapa förändring, eftersom det är just denna lilla apparat vi använder för att göra skillnad och visa att vi är oberoende och självständiga individer, samtidigt som den leder in oss på den gyllene och ack så farliga medelvägen.

Vem bestämmer hur du ska se ut? Hur ser en vacker kropp ut? och På vilka sätt formar vi våra kroppar? var några av de frågor som utställningen ville att vi besökare skulle besvara. Svaren är personliga, starka, positiva och några ganska insiktsfulla, men faktum kvarstår att våra beslut i nästan alla situationer kokar ner till vår ekonomiska ställning. Har du råd att sticka ut och vara dig själv?

Då som nu handlar det om att marknadsföra sig själv på en marknad, som har en ganska snäv bild av vad som är intressant och inte. Lite eller nästan ingen hänsyn tas till innehållet utan allt fokus ligger på förpackningen. Jämfört med 1800-talet finns det idag fler intressanta förpackningar som passar för fler individer, men att utbudet ökar skapar inte en mer inkluderande människosyn.

Un peu de France à Tomelilla

Hela Skåne är tillgängligt via dagsturer från Helsingborg, så när vi klarat av alla måsten i staden begav vi oss österut mot Österlen. Vi hade spanat in det lilla samhället Tomelilla, som så många pratat varmt om, men som vi aldrig besökt. Vid torget hittade vi imponerande Smakbruket. Där huserar sedan fem år tillbaka Marcu Juravle ursprungligen från Franska Marseille. Det jag inte visste när vi träffades var att han och hustrun Carolina tidigare i april utsetts till Årets handlare av Företagarna i Tomelilla, för sina framgångar med Smakbruket.

I Ystads Allehanda stod att läsa 17 april 2023: När Marcu Juravle och Carolina Kortelainen tog över Smakbruket 2018 var det för att de tyckte att det var orimligt att Tomelillabor skulle åka till Malmö för att äta mat gjord på råvaror från sydöstra Skåne. Fem år senare belönas de för sitt engagemang och utses till Årets handlare.

– Jag är jätteglad att allt jobb här ger utdelning, säger Marcu Juravle.

Hasse & Tage

Tomelilla är en liten pärla och lite av ett centrum för Österlens konst och kultur. Här huserade Hasse & Tage och här finns Hasse & Tage museet. I en liten kur på sjutton kvadratmeter trängs 50 års produktion från dessa kultgubbar. Ett fascinerande bygge med små videoskärmar, utdragslådor och inspelat ljud som aktiveras genom knapptryckningar. Klurigt och underfundigt och en rolig spegling av deras arv till eftervärlden. Ett arv som konstnären Peter Johansson knyter an till i sin utställning Peter Picasso, som visades på Tomelilla Konsthall sommaren 2023. Ett knallorange hus mitt på torget skvallrade om att något unikt var i görningen, men dessvärre var vi fullt upptagna med nostalgiboosten hos Hasse & Tage så vi missade utställningen. Det var här i Tomelilla som det mesta av deras film Picassos äventyr spelades in och nu 45 år senare skapar Peter Johansson sitt äventyr med otaliga Picassos. Genom titthål i fasaden på byggnaden i orange kunde man se filmsnuttar av deras framfart i Tomelilla. I slapstick-liknande sketcher intas stadens kyrkogård, gator och kaféer av otaliga Picassos iförda karaktäristisk randig tröja och flint, spelade av entusiastiska statister.

I love Hjo

Efter en tur längs vår sydligaste kust med besök i Smygehuk tog vi farväl av härliga Helsingborg och begav oss norrut. För att kunna besöka en annan kusins dotter tog vi efter Jönköping väg 195, som löper längs Vätterns västra strand. Maritas dotter Camilla driver nämligen en keramisk verkstad och galleri i Hjo. På vägen passerade vi Habo och i Habo finns Träkatedralen, varför vi gjorde ett stopp för att besöka denna fantastiska konst- och kulturskatt från 1700-talet. Första gången för Ingela, men jag har besökt kyrkan tidigare och den finns dokumenterad i ett separat reportage i min samling Kyrkor.

Tyvärr var inte Camilla på plats när vi kom till Clay, det öppna krukmakeriet, som ligger i ett gammalt magasin i stadsparken, men vi fick i alla fall komma in och ta del av miljön och den läckra idén med take-away kit i lunchlådor.

Populär kurort vid förra sekelskiftet

I Hjo stadspark, som från 2018 är byggnadsminnesmärkt, låg från senare delen av 1800-talet Hjo Vattenkuranstalt. Idag är det inte bara badkurerna vid stranden som skvallrar om detta. De fantastiska trävillorna längs strandpromenaden var ursprungligen också en del av anläggningen och uppfördes för att erbjuda ett ståndsmässigt boende åt gästerna samt förutom logi även inrymma sällskapssalonger och läkarmottagningar. Kuranstalten grundades av fyra hjobor: godsägaren Harald Röhss på Munkebergs säteri, greven Gustaf Sparre på Almnäs, grosshandlaren Gustaf Sjöstedt och den då nyinflyttade provinsialläkaren Wilhelm Baggstedt. Fyra inflytelserika herrar som såg potentialen och förutsättningarna för att sätta Hjo på kartan. För att kunna utnyttja tidens trender med hälsosamma bad och rekreation och delta i konkurrensen från övriga orter blev säkerställandet av tillgängligheten betydelsefull. Från Hästholmen på andra sidan Vättern hade Östergötland och klostren Alvastra och Vadstena redan på medeltiden etablerat en viktig hamn för transporter till och från bland annat Visingsö. Förbindelsen med Västergötland blev med tiden allt viktigare och Hjo en viktig länk. Hamnen i Hjo etablerade en direktförbindelse med Vadstena vars kloster ägde gårdar på Västgötasidan och de fick ett eget hamnmagasin. Stadsprivilegierna kom någon gång i början av 1400-talet. 1413 omnämns Hjo som stad för första gången i Erik av Pommerns skattebok.

Succesivt ändrades förhållandena genom århundradena. Den industriella revolutionen på 1800-talet skapade nya förutsättningar och efter hand blev passagerartrafiken en viktig del. Järnvägar byggdes och genom Göta kanal öppnades en tvärförbindelse mellan Östersjön och Kattegatt. Det allt starkare borgarskapet började röra på sig. Lämnade de stora städernas larm för att spendera somrarna på landet. Från 1878 var Hjo och Vattenkuranstalten ett värdigt alternativ för landets socité. Bilden ovan är hämtad från en informationstavla på platsen och visar det påkostade Varmbadhuset eller Socitétshuset, som var anläggningens centrum. Här kunde gästerna njuta allsköns behandlingar, som massage, sjukgymnastik, elektriska ljusbad och Nauheimerbad med flytande kolsyra.

Verksamheten pågick ända fram till 1932 då bolaget, efter det omfattande Kreugerkraschen, gick i konkurs. Verksamheten togs över av Staden, men lades ner efter bara tre år. Idag kan du fortfarande få uppleva lite av känslan från storhetstiden genom att övernatta på Hotel Bellevue. Beläget i stadsparken erbjuder hotellet förutom logi i den moderna huvudbyggnaden boende i en av de klassiska villorna, Villa Viktoria. Badstranden är allmän och staden driver sommartid även en varmbadsanläggning med pool och plaskis öppen för alla.

Camping Sverige

Hemma igen i Stockholm, men fortfarande med semesterdagar kvar kunde vi såklart inte säga nej när ett par vänner bjöd upp oss till Medskogssjöns Camping utanför Ockelbo, för att få uppleva äkta Svenskt campingliv. Bo i tält eller husvagn lockade inte, men anläggningen hade små stugor för uthyrning, vilket passade oss utmärkt. På så sätt kunde vi hänga med vännerna i husvagnen, men samtidigt ha ett eget kryp in att fly till om natten. Paret på bilden ovan har inget med detta att göra, utan är bara två härliga människor som jag träffade tillsammans med min kamera i ett försök att vidarebefordra känslan på campingen. De hade hittat sin favorit bland alla campingplatser i landet och återvänder varje år.

Förutom häng vid husvagnen, där vi grillade, pratade gamla minnen och umgicks gjorde vi även några spännande utflykter. Trakten är rik på olika initiativ. Strax utanför Ockelbo ligger Wij Trädgårdar. En imponerande anläggning som förutom sina imponerande trädgårdar omfattar restaurang, logi och butik i de gamla herrgårdsbyggnaderna. Intill den gamla smedjan i en lada ligger också ett litet museum som berättar historien om varumärket Ockelbo och dess grundare Erik Lundgren, även kallad Ockelbo-Lundgren. På behändigt avstånd ligger en annan herrgård Högbo Bruk. Från början ett Järnbruk, nu en rekreationsanläggning med möjlighet till alla tänkbara fritidsaktiviteter kombinerat med hotell, butiker och fine dining. På området inhyst i ett av de nyrenoverade magasinen ligger Gårdshandeln, en butik med ett brett sortiment av ekologiska och hållbara livsmedel från Högbos eget varumärke Made in Högbo. Ett perfekt ställe för att toppa kvällsmenyn med några läckra ostar och korvar. Bilden nedan till höger är från ett annat imponerande initiativ i det lilla samhället Kungsgården. På självaste nationaldagen 2022 öppnades Mitt i går'n, Gästriklands största glassrestaurang. Alla glassar är spännande, men glass med Brie, friterad persilja och hjortronsylt slog det mesta.

Camping är en livstil och ett sätt att fly vardagen och skapa en parallelltillvaro. Lite friare och med en möjlighet att bygga sitt egna lilla bo. Många av gästerna är stammisar och återvänder varje sommar medan andra mer eller mindre permanentat sitt boende. Det finns regler för hur permanent ett boende får byggas, men principen är att allt ska vara mobilt och gå att flytta på ett enkelt sätt.

Närheten till andra likasinnade är påtaglig och den sociala biten en del av upplevelsen. Man tillbringar inte en sommar på en campingplats för att söka lugnet och få vara ifred. Sedan var det huruvida dessa rosa flamingon i anslutning till boendet har ett annat syfte än att bara vara en trevlig trädgårdsprydnad. Genom lite research på nätet har jag hittat en del som kan vara intressant att veta innan du dekorerar din campingplats. En flamingo lär betyda jag är ensam och öppen för sex med ett par och två ska betyda vi är ett par som vill växla partners med ett annat par. Tydligen har flamingosignalen föekommit länge och kvällstidningarna brukar påminna oss varje sommar. Huruvida flamingon på bilden nedan finns där av en slump eller inte vågade jag inte fråga. Inte heller om badankan på den andra bilden också kan symbolisera någon sorts invit.

Vår gemensamma semester 2023 avslutades vid Dalälven och områdena kring Gysinge Bruk och Herrgård. Den sista bilden i reportaget är från en rastplats i Färnebofjärdens Nationalpark strax söder om Gysinge i Dalälvens delta.

 

get more like this on unikaboxen.net - your guide to all the fun things in life

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2023