© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2016

Ett nationalromatiskt byggnadsminne

Högalidskyrkan är en nationalromantisk symbol som består av ett bastant mittkepp med mer blygsamma sidoskepp. Det höga kryssvälvda långhuset har kraftiga, invändiga strävpelare som interiört skapar sidoskeppens nischer utmed långsidorna. Nischerna förbinds med varandra genom rundbågiga passager som bildar låga sidogångar. En hög triumfbåge markerar övergången till en rak koravslutning, vars tak är täckt med ett vackert stjärnvalv. Två åttkantiga och 84 meter höga torn flankerar ingången. Byggnaden stod färdig 1923 efter Ivar Tengboms ritningar. Kolumbariet i norr byggdes 1939 och utvidgades 1959. Kyrkan har konstnärlig utsmyckning av bland annat Arvid Fougstedt och Gunnar Torhamn.

Stay tuned and keep that crazy feeling at
UNIKABOXEN.NET

© Textbearbetning och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2016