© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2024

Resultatet efter fyra dagars skapande

En vecka efter Spring Beast 2024 besökte jag Snösätra för att se resultatet av årets remake. En tämligen imponerande samling. Fick nog inte med alla. Är det någon som jag glömt får ni ursäkta mig.

Alla anmälda kom inte heller, men till höger är den lista som Kulturkvarter Snösätra presenterade inför festivalen.

Veteraner och juniorer i en härlig blandning. Någonting för alla. Vissa använder penslar, andra sprejfärg. Gemensamt är kreativiteten och den överflöd av fantasi som visualiseras.

Kulturkvarter Snösätra har blivit en akademi för gatans måleri och jag hoppas verkligen att denna skola får fortsätta att inspirera och informera om konstformen för beslutsfattare och politiker, som ännu inte frälsts.

Och uppenbarligen behöver vi fortsätta att kämpa och övertyga. Föreningen meddelade på sin hemsida strax innan festivalen att deras ansökan om ekonomiskt stöd inte beviljats.

Med avslaget på vår ansökan om ekonomiskt stöd befinner sig festivalen Spring Beast och Snösätra i en kritisk situation.

Vi står inför utmaningen att finansiera årets festival och säkerställa Snösätras överlevnad som en plats för fri kultur och kreativitet. Utan stadens stöd riskerar vi att inte kunna genomföra festivalen och förlora ett viktigt kulturevenemang i Stockholm. Detta är särskilt oroande med tanke på att vi nyligen har tecknat ett hyresavtal för platsen och har förväntat oss stöd för att fortsätta utveckla och aktivera området.

Som tur var gick festivalen att genomföra, men för att trygga utveckling och fortsatta initiativ behöver föreningen mer stöd än vad som kommer in via swish och personliga bidrag. Därför behöver budskapet spridas - Kulturkvarter Snösätra Behövs!

 

get more like this on unikaboxen.net - your guide to all the fun things in life

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2024