Enligt Knut Kainz Rognerud i DN (2010-03-18)utreder nu Länsstyrelsen stiftelsen Hand I Hand och dess rätt att bedriva egen, ändamålsenlig verksamhet. Bakgrunden är deras senaste två årsredovisningar, som visar på att endast en bråkdel av de insamlade medlen går till den verksamhet som förväntas av dem. 2008 gick bara 20% av de insamlade medlen till bidrag och ändamålsenliga kostnader. Siffrorna för 2007 var ännu mer alarmerande, endast 12%. Stiftelsens intäkter 2008 var 2,8 miljoner kronor. Av dem gick ca 2 miljoner till löner och externa "insamlingskostnader".

Jag har själv inte skänkt några medel till stiftelsen, men finner det enkelt att känna en stor besvikelse över människor som profiterar på andras olycka. Jag avundas inte människor med briljanta affärsidéer att tjäna pengar, men jag blir förbannad på dem som lurar människor.

Fler och fler stiftelser och samfund avslöjas med handen i kakburken. Jag tycker att när man utnyttjar människors vilja att hjälpa andra och slår mynt av olyckor har man sjunkit lågt, alltför lågt.

När girighet och egen vinning står över alla tänkbara normer blir det grisigt. Riktigt grisigt och det blir svårt att förklara beteendet med brist på kunskap, ren dumhet eller naivitet.

/TS 100902


 

 

På deras hemsida verkar allt vara i sin ordning och affärsidé och vision skapar förtroende för stiftelsen:

"HAND I HAND VERKAR FÖR ATT STÖTTA BARN SOM BLIVIT UTSATTA FÖR NÅGON FORM AV FYSISKA ELLER PSYKISKA ÖVERGREPP."

"Alla uppdrag sker uteslutande på ideell grund. Följaktligen betalar vi inte ut några arvoden för styrelsemedlemmars åtaganden. Årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan står under granskning av auktoriserade revisorer samt av Länsstyrelsen. Hand i Hand står dessutom under stiftelsekontroll där tillsynsmyndigheten har full insyn enligt stiftelselag. Organisationen har understödjande givare som stödjer verksamheten årsvis, kvartalsvis, månadsvis och sporadiskt vid våra årliga insamlingar."

 

 Detta är naturligtvis någonting som kan vara svårt för en normalt funtad person att genomföra utan hjälp. Alla våra medarbetare får en gedigen introduktion i konsten att skinna vår målgrupp och dessutom en personlig coach för att inte nattsömnen ska påverkas och en känsla av skuld och ånger ska plåga dig.

Det finns pengar i massor. Knepet är att plocka de från rätt människor, hitta rätt målgrupp. När du väl lärt dig hur man sår får du också vara med och skörda.


Oftast är det din egen inställning som gör dig till en förlorare. Du uppmuntrar andra till framgång och glömmer bort dig själv. Ta för dig och tänk inte så mycket på alla andra. Lär dig istället att utnyttja andra för egen vinning. Det är inget fel i att låta andra lyckas bara du tjänar på det. Det finns egentligen bara två sorters människor de som utnyttjar situationen och de som blir utnyttjade av situationen. Vilken är du?

 

 

© Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN,NET 2010

<<TILLBAKA