© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2013

1:a Maj – en otidsenlig företeelse eller en modern tradition med kort historia, en internationaldag

Kan vi inte ta bort de röda fanorna och sluta sjunga Internationalen? Göra 1:a Maj mer till en familjedag  utan alla kommunistiska förtecken. Måste vi demonstrera?


Så länge vi har en kung eller drottning i Sverige, firar olika rojalistiska högtider och ägnar tid och pengar för att bevara kungliga traditioner, där krav på modernisering är tämligen ringa, är det naturligt kan jag tycka att vi även försöker att bevara de traditioner som minner om det Svenska folkets kamp för rimliga levnadsvillkor.

Jag ser 1:a Maj i första hand som ett firande av en revolution. En relativt oblodig och långsam revolution där arbetare och jordlösa på mindre än 100 år gått från livegenskap och misär till ett liv med allmän rösträtt, reglerad arbetstid, avtalad lön, möjlighet att studera  och socialförsäkringar som skyddar när det som inta ska hända ändå händer. Jag ser 1:a Maj som vår riktiga nationaldag. En nationaldag där vi firar segern över fattigdomen och en dag som minner om det moderna Sveriges födelse. En dag för alla. En dag som inte lämnar någon utanför,  utan som istället bjuder in alla till en manifestation där minnet av alla män och kvinnor som kämpat för jämlighet, frihet och solidaritet hedras. Alla kan vara med under de röda fanorna.

För idag är vi eniga om att utvecklingen var nödvändig. Vi kan tillsammans oavsett politisk åskådning fira folkets frigörelse och genom detta stolt visa andra länder där utvecklingen inte kommit lika långt, att Sverige är ett föredöme. Den Svensk Modellen är fortfarande en gångbar exportvara i en värld där många människor i en lång rad med länder har en vardag som vi en gång hade. Där revolutionen inte kommit igång. Där förändringsarbetet trycks ner av fundamentala traditioner och ritualer.

I Sverige lyckades vi med konststycket att behålla symbolen för den totala diktatoriska makten och isolera den från resten av samhället dels på ett naturligt sätt genom Successionsordningen och dels genom förändring av Regeringsformen (från 1:a januari 1975. Antogs av Riksdagen 1974). Den nya Rgeringsformen flyttade definitivt den politiska och ekonomiska makten från Kungen till Riksdag och Regering. Sverige blev en demokrati.

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Successionsordningen är vår äldsta grundlag och härrör från Gustaf Vasas idé om att makten i riket inte skulle vara valbar och inte heller utses av kyrkan. 1544 på Västerås Riksdag fastslogs en Arvförening, som reglerade tronföljden och att den kungliga totalitära makten skulle stanna i släkten från generation till generation så länge den kungliga ätten bestod. 1810 gjordes tronföljdsordningen senast om för att kompensera det faktum att en ny ätt valts in till den Svenska tronen . En ny ätt skrevs in i den Svenska Successionsordningen. Idag är det ättlingar till Carl den XIV Johan (Bernadotte) som äger rätten till tronen. En rätt som idag genom den nya Regeringsformen från 1974 inte innebär någon politisk makt.

Så slut nu upp under de röda fanorna och sjung vår Internationalen. En fin tradition för att fira den moderna nationen Sveriges födelse och vårt demokratiska styrelseskick tillsammans med hela världen. Den 6 juni kan vi fira Kungen, flaggan och självständigheten. Låt 1:a maj bli vår riktiga internationaldag! Låt 1:a maj åter bli en festdag där vi alla firar vårens ankomst i dubbel bemärkelse. En positiv manifestation för att hedra historiska och samtida offer i vår internationella kamp för alla människors lika värde. En manifestation för att visa ljuset i tunneln och gjuta hopp om en vår för alla människor.

© 2013

Stay tuned for more at UNIKABOXEN.NET