Stockholmsarenan är namnet på en ny idrotts- och evenemangsarena som för närvarande är under uppförande söder om Ericsson Globe i södra Stockholm. Arenan får ett skjutbart tak och ska kunna nyttjas för olika typer av evenemang året runt, till exempel allsvensk fotboll, konserter, häst-, motor- och issport. Det kommer också att vara möjligt att arrangera internationella fotbollsmästerskap i arenan då utformningen uppfyller UEFA:s och FIFA:s regelverk för internationell fotboll. Stockholmsarenan beräknas kosta 2,7 miljarder kronor att bygga. Arenan finansieras dels via försäljning av byggrätter, bland annat där nuvarande Söderstadion är belägen, samt via intäkter från evenemang.

Arenan är tänkt att ha plats för cirka 30 000 sittande åskådare och upp till 40 000 platser, inklusive ståplatser, vid konserter eller liknande evenemang. Det skjutbara taket gör det möjligt att arrangera konserter och motorsportevenemang utan störande ljud för omgivningen. Arkitekterna bakom Stockholmsarenan är White arkitekter och Arup Sports. Den sistnämnda arkitektbyrån har bland annat varit delaktig i byggandet av OS-arenan Birdsnest i Peking. Stockholmsarenan ska miljöklassas enligt högsta nivå i ”Bygga Bo Dialogen”, som är ett samarbete mellan företag, kommuner och regering.

Parallellt med utvecklingen av Stockholmsarenan pågår studier och arbete med att utveckla Globenområdet i sin helhet, till exempel nya ytor för handel, kontor och hotell.

Text hämtad från Wikipedia

För flera fotorepoertage besök...

© UNIKABOXEN.NET 2012