© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2015

Norrfällsviken

Höga Kusten i allmänhet och Norrfällsviken i synnerhet är ett lämpligt stopp för familjens återkommande resor mellan Stockholm och Skellefteå.

Att Norrfällsviken sticker ut och blir så mycket mer än att bara sträcka på benen och stoppa i sig något ätbart beror inte bara på det fantastiska läget och den pittoreska miljön.

Här ligger Rogers och Sigrids restaurang Fiskarfänget. Så bra att en övernattning rekommenderas för att få njuta läckerheterna tillsammans med någonting annat än lättöl.

Att råvarorna idag mestadels kommer från västerhavet spelar ingen roll. Räkorna smakar nykokta och man får en känsla av att recepten till alla läckra sillinläggningar, lådor och lax i olika former har gått i arv genom muntlig tradition från generation till generation i århundraden.

Miljön här ute i havsbandet har präglats och präglas av naturens krafter. Fortfarande sker här en landhöjning med 8,5 mm/år. De väldiga klapperstensfälten med den röda Nordinggrågraniten, en rapakivigranit som nästan bara finns här, vittnar om inlandsisens förmåga att transportera väldiga moränmassor. Block och stenar har sedan under årtusenden bearbetats av havet, som rullat dem mot varandra för att tillslut bilda de vallar och terrasser som vi ser idag.

Människor har befolkat platsen sedan urminnes tider. Bland klapperstensfälten har man hittat några rösen som går att datera ända tillbaka till bronsåldern.

En magisk plats som inspirerar och på samma gång skänker ro.

Källbomark

Några kilometer uppströms Åbyälven från Åbyn och E4:an ligger byn Källbomark.

Mitt i det Västerbottniska kulturlandskapet.

Här hade vi vårt basecamp Torpet. Ett tvåvåningshus, en gång byggt för en torparfamilj i slutet av 1800-talet, nu renoverad med tillbyggd farstu och bergvärme.

På tomten fanns en lillstuga som blev ungdomarnas alldeles egna kryp in och en praktisk lösning när Pappa krävde tystnad och lugn och ro. En härlig fristående vedeldad bastu med veranda och ett litet relaxrum blev också snabbt populär, särskilt en sommar som denna då värmen aldrig nådde några imponerande toppar. Det väl tilltagna köket möjliggjorde att vi kunde bjuda in släkten och tillsammans njuta en riktig barbecue inomhus, fri från myggen och den svala luften.

Åbyälven

De stora norrlandsälvarna har alltid varit en källa till försörjning och där de mynnar ut i bottenviken har städer vuxit upp. Även de mindre dit Åbyälven hör har haft en stark dragningskraft och något som man idag utnyttjar för att locka turister inom kategorin vildmark, jakt och fiske.

Vindskydd med grillplatser har satts upp vid flera utmärkta delar längs älven, som är särskilt lämpade för fiske och som ger fiskarna möjlighet att direkt efter fångst tillaga och njuta bytet direkt vid älven.

Några lantbrukare kämpar envist för att behålla kulturlandskapet och hålla vildmarken i schack...

...samtidigt som vildmarken och den speciella miljön kring älven är den största tillgången och turistmagneten.

Rätt utrustad och skyddad med djungelolja är detta ett litet himmelrike och Mecka för vem som helst med lite intresse för djur och natur.

Näringsidkare, campingplatser och stuguthyrare gynnas av somrarnas tillströmning av turister, men dagens turister kräver mer än utbudet i en lanthandel. Turisterna är mobila och räds inte att åka några mil för att göra sina inköp. Någon marknad för lokala mindre aktörer finns inte och avståndet till en affär växer för de bofasta i inlandet. Det är i städernas närområden som stora shoppingarenor växer fram och slår ut det mesta av lokalt initiativ.

En efter en läggs de ner. Inlandets affärer, postkontor, banker, sjukstugor och andra serviceinrättningar. De står där som monument över det som var för inte alltför länge sedan. Några fanns kvar när jag i slutet av 90-talet tillsammans med min fru besökte hennes hembygd. Några hade redan då övergivits. Idag finns inga kvar längs Åbyälven. I vårt hus som vi hyrde hade vi i alla fall en mycket bra bredbandsuppkoppling och det kanske på sikt kommer att kunna lösa de bofastas servicebehov, så länge vägarna i inlandet underhålls och är körbara.

Furuögrund

Byske med Byske Camping är fortfarande en levande tätort mellan Skellefteå och Piteå. Här finns både Coop och Ica och på somrarna är detta samlingsplats för naturälskare från när och fjärran, som gillar fiske och friska havsbad. Norrmännen dominerar, men du möter människor från hela Europa här.

Byske tätort ligger alldeles utmed E4:an, även om vägen nu är dragen en bit utanför. Fortsätter du vägen ut mot havet kommer du till Furuögrund med gästhamn och hamnkrog. Här kan du byta lugnet vid Åbyälven mot en stunds mänskligt sorl och fantastiska räkmackor. Norrland har allt!

Stay tuned and keep that crazy feeling at UNIKABOXEN.NET...

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2015