En helt osanolik historia. På Strandudden står Picassos monumentalskulptur av hans fru Jacqueline. Första skisserna och modellerna till skulpturen gjordes på 1950-talet. Idén till att uppföra en Picassoskulptur i Värmland hade följande förhistoria:

Den norske konstnären Carl Nesjar hade jobbat med Pablo Picasso, och gjort skulpturer för honom under cirka 17 år. Picasso hade länge haft lust att få en stor skulptur uppförd någonstans. Det hade redan gjorts en modellskulptur. Nesjar hade förhört sig i sin hemkommun i Norge, men den norska kommunen tyckte nog att skulpturen var för gräslig.

I Frankrike mötte Nesjar Bengt Olson, som var målare från Kristinehamn. Redan som ung konstnärsstudent hade Bengt Olsson torgfört en idé om att Picasso skulle kunna vara så intresserad av att få göra något riktigt monumentalt verk att han rentav skulle kunna tänka sig att donera ett sådant. Olsson hade sett fotografier från den berömde konstnärens atelje  med en skulpturserie kallad ”les dames de Mougins” med hustrun Jaqueline som modell. De där skulpturerna kände Bengt Olsson i sitt hjärta att Picasso skulle vilja få göra i stor skala.

Hemma i Nesjars ateljé fick Olsson syn på ett av ”Les dames”-verken igen och Nesjar berättade om skulpturen "utan hem" och att den skulle kunna förverkligas för en summa om 150 000 kronor. Olsson kom då på att den kanske skulle kunna sättas upp i Kristinehamn eller någonstans i stadens omnejd. Nesjar tyckte att Olsson skulle kolla upp det, men det var bråttom! Staden New York, USA väntades lämna ett anbud inom kort. Bengt Olsson insåg att detta var ett unikt tillfälle, åkte hem och lyckades övertyga kommunpolitikerna i Kristinehamn att slå till. Nesjar drog förslaget för Picasso. Picasso sa att om Nesjar uppförde skulpturen, och den stod på en lämplig plats, så skulle det fungera. Några fotografier togs ute på den udde som numera kallas Picassoudden. Picasso fick besked om att Kristinehamns kommunstyrelse hade fattat ett beslut om att kostnaden för skulpturen skulle betalas av Kristinehamns kommun om man fick rätten att uppföra skulpturen.

Godkännandet från Picasso kom i form av ett fotomontage med skulpturen placerad på dess tilltänkta plats, Strandudden, vid inloppet till Kristinehamn med Vänern i fonden. På kortet skrev Picasso: Oui, Picasso 7.7. 1964

Skulpturen är den största Picassoskulpturen i världen. Den är 15 meter hög och uppfördes 1965. I en form med armering och väl packad småsten trycktes betongvälling in från botten och man kunde därmed undvika luftfickor. Det var en teknik som Nejsar hade arbetat fram i sitt samarbete med Picasso.

Skulpturen är också Pablo Picassos första monumentalskulptur. Han skänkte den till Kristinehamn 1964. Pelaren har två vingar varav en vinge väger 8 ton. För att skapa mönster och reliefverkan blästrades ytan. Den sandblästrade ytan är så hård att den sägs hålla i 2000 år. Skulpturen är en av de största Picassokonstverken i världen och står som ett sjömärke och en hälsning till de fartyg som kommer till Kristinehamns hamn.

På midsommarafton 1965 invigdes skulpturen. Pablo Picasso följde Carl Nesjars arbete genom filminspelningar, men kom aldrig själv att få se sitt verk i verkligheten. Det har dock många andra gjort, Picassoudden är Kristinehamns populäraste besöksmål och ett av de viktigaste varumärkena i Kristinehamns marknadsföring. Kristinehamn använder sig av sloganen "Picasso valde Kristinehamn. Välkommen du också!" Begreppet Pablo Picasso har visat sig vara särskilt livskraftigt i staden och bland annat kommit att namnge allt från pizzerior (Pablo och Picasso) till en fotbollscup (Picasso-cup). Kristinehamns Simsällskap har även en tävling som kallas Picasso-cup. Kristinehamns Tennisklubb startade 1994 en inomhustävling som fick namnet Pablo Open och några år efter en utomhustävling som fick namnet Picassospelen.

Källor: www.varmland.se | sverigesradio.se | sv.wikipedia.org

© Bild och text Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2012

STAY TUNED AND KEEP THAT CRAZY FEELIN´