© Bild och text Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2012

Stay tuned for more at UNIKABOXEN.NET