© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2016

En liten bildodyssee från ett Blekinge i sommarskrud juli 2016

Det mesta är förändrat i Karlskrona. För mig var det först telegrafistskolan, som tillhörde bataljon Sparre, mitt inne i staden med gröntjänst ute på Rosenholm, som blev första mötet med staden. Sedan förflyttades jag till plutonsbefälsutbildningen och bataljon af Trolle (eller också var det tvärt om). Året var 1981 och örlogsstaden Karlskrona levde fortfarande parallellt med det kalla kriget och Ryska u-båtar på Svenskt territorium. Efter tre veckors grundutbildning förflyttades jag närmare hemmet och Stockholm för vidare utbildning till teletekniker på Radarskolan på Berga örlogsbas. Fyra månader senare var det dags att mönstra på en kustminsvepare med hemmahamn Karlskrona. Det var i Karlskrona och i Flottan jag lärde mig älska och hata havet. Där lärde jag mig segla och navigera, men jag lärde mig också allt om sjösjuka och hur det känns att gå på grund.

Idag är hela örlogsstaden Karlskrona skyddad som ett kulturhistoriskt minnesmärke med plats 871 på UNESCO:s världsarvslista. De slitna kasernerna är renoverade och inhyser idag civila hyresgäster. Avspärrningarna är borta och det finns ingen centralvakt som sköter in- och utpassering. Däremot ligger kobbar och skär precis där de låg när jag plottade en minutläggning eller var ute och seglade Blekingeeka.

En sommar som denna är skärgården en underbar plats att vara på. Här står tiden stilla om man bortser från tillgången på fisk.

Förutom några få envisa är Blekingfiskarna med sina trålare i princip utdöda.

Stay tuned and keep that crazy feeling!