© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2016

Bilder från en resa mellan Mariehamn på Åland till Stadsgårdskajen i Stockholm en kylig januaridag 2016.

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2016

 

Stay tuned and keep that crazy feeling at UNIKABOXEN.NET...

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2016