© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2018

Kultur till folket av folket

Nyligen uttalade sig en högt uppsatt person i näringslivet offentlig på bästa sändningstid i SVT om vårt skattetryck och ställde en retoriskt fråga;

- Vad får vi egentligen för våra skattepengar?

En hel del går naturligtvis till basen i vårt samhälle, det kommunala självstyret, där den offentliga sektorn finansieras genom kommunalskatten. Redan 1776 la Adam Smith fram fyra grundläggande principer för beskattning i Storbritannien i sin bok Wealth of Nations. Den första principen lyder; Medborgarna i varje land bör bidra till statens underhåll så nära som möjligt i förhållande till sina respektive förmågor, dvs. i förhållande till de respektive inkomster de åtnjuter under statens beskydd. ... Att efter egen förmåga betala för det beskydd som samhället erbjuder och som skapar förutsättningar för en miljö där privata och enskilda initiativ samverkar med stat, kommun och landsting, borde vara något som vi känner stolthet inför och en samhällsplikt att leva upp till, i synnerhet för de få medborgare som tjänar mest. Visst, vi har haft system som skapat orimliga marginalskatter på upp mot 85 procent, men efter skatteomläggningarna på 1990-talet har vi nu en marginalskatt som inte överskridit 57 procent sedan millenieskiftet 2000. Även om det som Parkteatern åstadkommer bara är en liten liten del av allt det som vi får för den avgift vi betalar i skatt varje månad blir det för mig en symbol för det fria Sverige. Ett Sverige där unga begåvade talanger får en möjlighet att visa upp sig utan tunga skivbolag i ryggen. En möjlighet också för alla oavsett inkomst att ta del av Svenskt kulturliv. Tack till alla som gjorde denna dag till ett never-ending-party och tack till Parkteaterns chef Sissela Kyle som gjorde oss medvetna om riskerna med att fimpa i det torra gräset om och om igen, samt att inte slarva med vätskeintaget i värmen. Extra kram till dig.

Förutom de dokumeterade banden nedan deltog även Melby, som jag tyvärr missade.

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2018