© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2015

Kyrkan byggdes ursprungligen av Franciskanermunkar enligt arkiv som finns bevarade Assisi, Italien, Franciskanerorderns födelseort. Arbetet påbörjades 1256, men blev inte klar förrän en bra bit in på 1300-talet.

Som så många andra medeltida kyrkobyggnader förändrades utseende både interiört och exteriört genom århundradena. Under reformationen på 1500-talet fördrevs Franciskanerbröderna och kyrkan förföll för att senare under början av 1600-talet på initiativ av Kungen renoveras och få stormaktstiden utsmyckningar. Bland annat fick kyrkan sitt ståtliga torn, altaruppsats och de präktiga ljuskronorna i mässing.

Södra sidans fresker tillkom medan kyrkan ingick i Franciskanerklostret på 1400-talet och troligtvis utförda av Magnus Håkansson, en broder som gått i lära hos munkarna i Wadstena. Varje valv har sitt eget tema och skildrar allt från Himlaporten, via martyrernas lidanden till den helige Franciskus från Assisi som var grunden till Franciskanerorderns bildande.

Vi lyckades tajma besöket i Arboga med stadens årliga medeltidsfirande.

I kyrkoparken och runt om i staden pågick iscensatta händelser från stadens historia blandat med kommers av allsköns slag.

 

Fler spännande kyrkor hittar du på unikaboxen.net/kyrkor

© Textbearbetning och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2015