Duvan

© Foto & Text 2010 Tommy Sörstrand

 

I början av sommaren upptäckte jag något facinerande i björken vi har vid vår balkong. En ruvande skogsduva mitt i stan!
Tillsynes ganska trygg ruvade hon sina ägg utan att störas av T-bana eller vrålande flygplan på väg till Bromma. Varje morgon började jag med en visit på balkongen för att se hur det gick för "min" duva.
Tiden gick och det hände ingenting. Hur länge ruvar en Duva egentligen? Jag började bli otålig. Blir det några småduvor?

 

Så efter ytterligare några veckor reste jag bort några dagar. När jag kom hem, gick ut på balkongen och inspekterade, var redet tomt och min duva borta. Vad hade hänt? Hade skatan tagit ungarna och mamman flytt? Jag kände saknad och en besvikelse över att inte fått ta del av småttingarna.

Delaktigheten i och närheten till detta naturens lilla underverk ledde till att jag likväl ville föreviga skeendet och skapa ett litet minne av detta speciella förhållande. I slutet av sommaren, närmare bestämt fredagen den 20/8-2010, satt jag och gjorde iordning denna sida, när jag insåg att jag saknade en bild på det tomma boet. Jag gick ut på balkongen för att ta en bild och möts av en högst överraskande syn. Boet var inte tomt.

 

Hade en ny familj flyttat in? Eller var det samma som ville göra ett nytt försök?
Förvirringen blev total, men det var ändå ett kärt återseende. Två nya möjligheter till liv. Två möjligheter att få uppleva en duvfamilj på nära håll.

Jag har inget vant öga att bedöma eller känna igen en duva, men som lekman skulle jag vilja säga att jag fått ett par nya kompisar invid min balkong.

Så kom de tillslut. Knappt synbara. Två ulliga småttingar, som en stolt mamma med stor försiktighet visade en glimt av för mig.

Lite fakta om Skogsduvan hämtat från Wikipedia

Skogsduvan häckar företrädesvis i större löv- eller blandskogar men kan ovanligtvis även påträffas i barrskog och då ofta i ett spillkråkshål i en sparad tall invid ett hygge eller sjö. Favoritbiotoperna är annars ekskogen och aspdungar. Den bygger oftast sitt bo i håligheter i träd men även ibland i en bergskreva, eller håligheter i murar och liknande. Boet består av en enkel bädd av pinnar från lövträd tillsammans med gräs. Ibland nyttjar skogsduvan ett bo som en annan art, exempelvis kaja, tidigare använt. Honan lägger vanligtvis två helvita glansiga ägg som hon ruvar mycket hårt i 16-18 dygn. Skogsduvan är mycket mindre känslig för störningar under häckningstid än exempelvis ringduvan. När ungarna är kläckta matas de till en början med krävmjölk. De stannar sedan i boet där de matas av båda föräldrar tills de är flygga efter 25-30 dygn. Under denna period är både föräldrar och ungar mycket tysta och svårupptäckta. Skogsduvan producerar 2-3 kullar varje år och häckningssäsongen varar i Sverige från mitten av april till september.

Nu är boet tomt och jag tror att det så förblir till nästa säsong, men man vet ju aldrig. Jag har inte släppt bevakningen än...

© Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2010