© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2011

Bilder från en temaresa med Silja Line till Helsingfors 2011

© 2011 UNIKABOXEN
Foto: Tommy Sörstrand