Årets bevakning är uppdelad i fyra avsnitt...

Att bevakningen av Stockholm Pride på UNIKABOXEN.NET hamnat under kategorin Subkulturer kan vara provocerande för några, men det är inte avsikten. Subkultur förklaras i nationalencyklopedin med: idé-, värde- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet, och det är just dessa mindre grupper av entusiaster som fascinerar och porträtteras under denna kategori. Stockholm Pride manifesterar ett tryggare och mer tillåtande samhälle för alla i ett större perspektiv, men lyfter samtidigt fram minoriteter och alternativa kulturyttringar. Därav kategorivalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stay tuned and keep that crazy feeling at
UNIKABOXEN.NET

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2014