© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2015

Ta del av tidigare års reportage från Sthlm Pride på UNIKABOXEN.NET