© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2017