© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2013

I årets rally deltog 171 ekipage av olika kvalitet och ålder. Av de kom 34 från våra nordiska grannländer. Med andra ord ett event av dignitet och det var ingen slump som gjorde att dessa entusiaster gav sig ut denna dag. Detta var 26:e upplagan och snarare en tradition, som självklart sponsras av Scania. Efter rallyt samlas alla på Scanias område i Södertälje och i personalmatsalen dukas det upp till banquet för alla deltagarna.

Motorhistoriska Sällskapet i Sverige är en ideell förening för alla som är intresserade av motorfordonshistoria. En av målsättningarna är att befrämja att historiska fordon bevaras och återställs till originalskick - samt att skapa ökad förståelse för den kulturella sidan av hobbyn. MHS grundades 1965, har ca 5 000 medlemmar och är anslutet till Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF.

Jag älskar verkligen alla dessa entusiaster.

Kravet för att få ställa upp är att du har ett fordon som är 30 år eller äldre. Den äldsta i resultatlistan var en Ford AA Last från 1929. Där fanns också en buss från 1938 medan de flesta var från sextio- och sjuttiotalet.

Många magnefika pjäser med andra uppvisade en charmig patina.

Stay tuned and keep that crazy feeling at UNIKABOXEN.NET

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2013