Bilder från Coop Konsum Nacka Forum åren 2007-2008

Bilder från ett lite annorlunda marknadsföringsprojekt

Projekt dörrknackning till de nyinflyttade i närområdet inför invigningen av den nya butiken 2008

© Bild och text Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET