Fabriken i Ljungby är en av världens ledande tillverkare av professionella tvättmaskiner och torktumlare. Här har det tillverkats professionell tvättutrustning i mer än 100 år. Electrolux Laundry Systems firade sitt 100-årsjubileum år 2002. Electrolux Laundry Systems historia började långt innan varumärket Wascator etablerats. Företagets tidigaste föregångare var Värmelednings AB Calor som grundades i Stockholm den 9 maj 1902. Calors primära affärsverksamhet var installation av värmesystem, men företaget tillverkade även stora, remdrivna tvättmaskiner för industriellt bruk. Coronaverken AB, som grundades 1918, är en annan svensk tvättmaskinstillverkare och tidig föregångare till Electrolux Laundry Systems. Varumärket Wascator (en kombination av orden ’’washing’’ och ’’lavatory’’) användes första gången för en liten, frontladdad tvättmaskin avsedd för hushållen, som lanserades i slutet av 1940.Några år efter framgångarna med denna första Wascator-maskin antog hela företaget namnet Wascator. Flera förvärv och sammanslagningar genomfördes med parter som bland annat CTC, KF, Perhab och DOMUS. År 1973 köpte Electrolux upp Wascator från Corona-koncernen och namnet ändrades till Electrolux-Wascator AB. År 1997 introducerades namnet Electrolux Laundry Systems för koncernen och år 2000 upphörde marknadsföringen av varumärket Osby Tvättutrustningar och i september 2004 försvann även varumärket Electrolux-Wascator. Nu har alla produkter från Electrolux Laundry Systems ett enda, globalt varumärke: Electrolux.

(Text hämtad från Electrolux Laundry Systems januari 2012)

Idag är produktionen specialiserad på hög-, extra-, medium- och normalcentrifugerande tvättmaskiner från 55 till 850 liter samt torktumlare.

Sedan 2009 arbetar man i fabriken enligt filosofin Lean Production vilket avsevärt förbättrat såväl arbetsmiljö som produktionseffektivitet. Även som besökare känner du av en harmoni som bygger på gemensamma mål och en stolthet över att vara en del i en komplicerad och komplex helhet. Vår guide visar imponerande siffror på hur felstatistiken påverkats av omställningen i fabriken.

Lean Production är inget märkvärdigt och nytt utan snarare en utveckling av det som Frederick Winslow Taylor talade varmt om redan på 1800-talet och i början av 1900-talet och som sedan la grunden till det löpande bandet. Det engelska ordet lean kan enkelt översättas med luta sig mot/stödja sig på och det är precis vad filosofin handlar om. Eftersom ingenting är fulländat kan allting alltid förbättras och utvecklas, så även en avancerad produktionsprocess. Skillnaden i synsätt och tilltro till den enskilde individen, arbetaren, har dock radikalt förändrats sedan 1800-talet och idag kan produktionsprocessen påverkas av förbättringsförslag som kommer direkt från verkstadsgolvet.

Taiichi Ohno, Toyota Production System myntade begreppet Kaizen (förbättring) inom management vilket innebär att man alltid ska söka kontinuerlig förbättring ty ingen process kan anses vara perfekt utan kan alltid förbättras. Toyota Production System är i mångt och mycket synonymt med Lean Production. Begreppet blev internationellt känt redan 1988 och används idag även utanför tillverkningsindustrin.