Ett modernt porträtt av Zarathustra hämtat från Google. Inte helt olik en annan religiös förgrundsgestalt.

Sasaniderna
Det var den sista inhemska dynastin att styra Persien före den arabisk-muslimska invasionen. Den sasanidiska epoken sträckte sig mellan år 224, när Partherna besegrades, och fram till år 640. Ktesifon var rikets huvudstad och belägen ungefär på samma plats som Iraks nuvarande huvudstad Bagdad. Ktesifon var tidigare en av de stora städerna i det antika Mesopotamien och huvudstad i Partherriket. Staden antas ha varit världens största mellan åren 570 och 637. Ktesifon omnämns för första gången i Esras bok i Gamla Testamentet som "Kasfia". Staden föll för araberna 636. Ktesifon hyste under Sasaniderna en av antikens främsta bibliotek. Detta bibliotek plundrades av araberna vid den muslimska invasionen. Böckerna brändes eller kastades i Eufrat. Enligt historikern al-Tabari, skrev befälhavaren Sa'd ibn Abi Waqqas till kalifen Umar ibn al-Khattab och frågade vad han skulle göra med boksamlingarna i palatsen i den Sasanidiska huvudstaden. Umar skrev tillbaka:

"Om böckerna motstrider Koranen är de blasfemiska, men om de överensstämmer så är det ingen fara"
Alla böckerna brändes eller kastades i Eufrat.

På så sätt gick en stor del av Perserrikets bokskatter förlorade för eftervärlden.

Dynastins beteckning kommer av Sassan, som var en förfader till Sasanidernas förste härskare Ardashir I. Statsreligionen var zoroastrism.

Zoroastrism
Zoroastrism eller Mazdaism efter guden Ahura Mazda är jämte den egyptiske faraon Echnatons Aton-kult och Judendomen en av världens tre första monoteistiska religioner. Religionens grundare hette Zarathustra, på grekiska Zoroaster, därav det västerländska namnet på religionen, zoroastrism. Man vet inte när och var Zarathustra föddes, men födelseplatsen antas vara någonstans i östra Persien. Närmare bestämt i staden Balkh i nuvarande Afghanistan, öster om Kaspiska havet, någon gång mellan 1500 och 600 f.Kr. När Zarathustra framträdde var polyteismen förhärskande i det geografiska område som idag omsluter staterna Iran, Turkmenistan och Afghanistan. Då många religioner och religiösa föreställningar, inte minst dualistiska sådana, har sitt ursprung i det forna Persien är det inte helt enkelt att avgöra vilken lära som kommer från honom själv. Klart är i alla fall att han vände sig emot mångfalden av gudar, djuroffer och bruket av droger som haoma-saften och i stället predikade en religion med Ahura Mazda, den vise herren, i centrum. Enligt traditionen fick Zarathustra redan som ung upplysningar av Ahura Mazda. Dessa konversationer, liksom hans svårigheter med att lära ut religionen, beskrivs i Gathas, en del av den heliga skriften Avesta. Efter många års kamp med de traditionella religionernas prästerskap, hittade Zarathustra en adept i Vishtaspa, kungen av Chorasmia, idag en del av Turkmenistan. Därefter började hans lära att få fler anhängare.

Utbredning och inflytande
Zoroasters tankar nådde även till medelhavsområdet, där de sannolikt influerade filosoferna Platon och Aristoteles, och enligt vissa historiker, både Judendomen och Kristendomen. Zoroastrismen var den förhärskande religionen i Centralasien och Eurasien, huvudsakligen Iran, Afghanistan, Kaukasien, Tadzjikistan och norra Indien, under mer än 1 200 år. Idag är firandet av Now rooz (det persiska/iranska/kurdiska nyåret) en kvarleva av Zoroastrismen. Mullorna i Iran har utan resultat försökt förbjuda och avskaffa traditionen. Den Zoroastriska minoriten är dock skyddad av en fatwa om religonsfrihet för minoriteter.

Grundstenarna i religionen
Zarathustras lära är dualistisk med ett motsatsförhållande mellan sanning och lögn, mellan gott och ont, mellan ljus och mörker. Underordnade Ahura Mazda finns två "andar"; Spenta Mainyu och Angra Mainyu, den gode respektive den onde anden. Genom sitt tänkande, sina ord och sina handlingar väljer människan mellan dessa två motsatser. Beroende på hur människan levt hamnar hon efter sin död i paradiset eller helvetet (dessa två begrepp är ursprungligen iranska uppfinningar som sedan tagits upp av Judendomen, Kristendomen och Islam). Zarathustra lärde också att Ahura Mazda och Spenta Mainyu kommer att smälta samman i gudomen Ohrmazd, medan Angra Mainyu byter skepnad till den onde demonen Ahriman. Dessa båda ska strida mot varandra om världherraväldet under fyra världsåldrar. Varje världsålder omfattar 3 000 år, och Ahura Mazda/Ohrmazd kommer att segra när de 12 000 åren av gudomligt krig har förflutit.


Eldtempel i Yazd, Iran. Bild hämtad från Wikipedia.

Dyrkan av ljuset och elden spelar stor roll i Zoroastrismen. Elden betraktas som helig, gudomlig och okränkbar, och dyrkas i tempel. När Zoroastrismen hade etablerat sig hade också ett prästerskap vuxit fram för att beskydda den heliga elden, jorden och vattnet, för att avvärja onda andar och andra kultiska handlingar. Kor, hästar, hundar och andra djur som var nyttiga för människan ansågs skapade av Ahura Mazda, medan ormar, rovdjur, myggor och andra onyttiga djur skapats av Angra Mainyu. Eftersom eld, jord och vatten tillhör den goda, heliga och ljusa sfären fick inte de döda begravas eller brännas. Liken sågs som orena och sattes i stället ut till fåglarna i torn på höjder eller bergstoppar. Sådana torn används fortfarande av Parserna i Indien och Iran. När araberna erövrade Persien och omvände landet till Islam på 650-talet flydde en del av Zoroastrismens präster till Indien för att slippa förföljelsen från Islam. Denna folkgrupp finns kvar än idag och kallas Parser (Jfr Perser) och lever till stor del i en isolerad och exklusiv del av Mumbai (Bombay).

© Textbearbetning Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET. Bilder och fakta hämtat från Wikipedia