© Bild och text Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2012

Hans Förster uppförde denna pampiga kyrkobyggnad i Svensk sparsmakad barock mellan åren 1642-1655. På orgelläktaren (se ovan) står en av de bäst bevarade orglarna från tidigt 1900-tal i Sverige. Byggd 1905-06 i samband med en omfattande renovering av kyrkan av firman E.A.Setterquist & Son i Örebro. Orgeln har 30 stämmor, fördelade på 2 manualer och pedal, och är bevarad helt i originalskick. Den rikt utsmyckade inramningen, utformad som en barockpastisch, är ritad av Carl Möller.

Förutom rikt utsmyckade vapen från stolta krigare från stormaktstidens alla fälttåg domineras interiören av en allmogeblå färg.

Den blåa färgen i kombination med gulddetaljer skapar en kunglig känsla. Tankarna far till Gustav Vasa och Vasaätten och eftersom vi är i Dalarna ligger det ganska nära till hands.

Alla små individuellt utformade trähuvuden och figuriner ger också ett folkloristiskt intryck och mildrar det överdådiga och skapar en smått hemtrevlig känsla.

Predikstolen är skapad mellan 1655-1656 av den tyskfödde skulptören Ewerdt Friis, han är även konstnären bakom altaret som formgavs mellan 1665-1669.

Kristine kyrka i Falun är en liten pärla både interiört och exteriört. Interiört lyckades man vid restaureringen 1905 behålla ursprungstanken och till och med tillföra detaljer som förstärker känslan (det nya marmorgolvet, orgeln och orgelläktaren). Exteriört har kyrkan tack och lov fått behålla sitt ursprungliga utseende med ett vackert torn som harmoniserar med bygnaden i sin helhet. På 1700-talet byggdes många viktiga medletidskyrkor om och försågs med torn och detaljer för att smälta in i tidens anda. Jämför Storkyrkan i Stockholm med sitt förskräckliga barocktorn, enligt min smak.

Fler spännande kyrkor hittar du på unikaboxen.net/kyrkor

© Bild och text Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2012