© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2014

Nederluleå kyrka är en kyrkobyggnad i Gammelstads kyrkstad i Gammelstad 10 kilometer nordväst om Luleå. Den är församlingskyrka i Nederluleå församling i Luleå stift. Kyrkan är byggd på 1400-talet och tillhör tillsammans med Gammelstad kyrkstad Unescos världsarv. Redan 1339 stod här sannolikt ett träkapell. De äldsta partierna av natursten i den nuvarande kyrkan härrör från 1400-talet. Kyrkan är den största och en av de äldsta medeltidskyrkorna i norra Norrland. Runt kyrkan löper en bogårdsmur med två medeltida stigluckor*.

*Stiglucka, stigport, steglucka eller stegport är en sorts överbyggd kyrkogårdsgrind. Ofta var det trappor på båda sidor av porten, där dess underdel inte öppnades, utan stegs över, vilket gett konstruktionen dess namn. I nutida kyrkogårdsmurar syns ofta stigluckan som ett litet hus, inbyggd i kyrkogårdsmuren, med en port med portvalv i bottenplanet, som man går in genom för att komma in på kyrkogården. Kyrkogården och kyrkobyggnaden var under medeltiden helig mark som lydde under den kyrkliga jurisdiktionen. Ingen fick begå något fridsbrott på dessa platser. Människor på flykt kunde temporärt finna en fristad innanför kyrkans fysiska område. Bröt man mot dessa lagar drabbade bannlysningen tungt. Vid blodsdåd kallades biskopen in för att med vigvatten stänka bort det onda som hänt på platsen. Med dessa regler blev det därför tidigt ett krav på att tydligt markera den fysiska gränsen mellan Kristi mark och världen.

Storleken på kyrkan är imponerande även med dagens mått mätt. Den och hela världsarvet placerar Luleå på den medeltida Sverigekartan och skapar en motvikt till fördomar om regionens kärva och knapphändiga leverne. Luleå måste på 1400-talet varit en blomstrande och rik bygd, som hade resurser att bygga en så ståtlig kyrka, smyckad med dåtidens mest välrenomerade konstnärer. Kyrkan är 48 meter lång, 16 meter bred och en invändig höjd på 12 meter. Vid kyrkans sydgavel reser sig det fristående och bastanta klocktornet från 1851. Ovanför urtavlan står det DEO GLORIA, Gloria Gud, och sannerligen är detta en hyllning till Gud och ett magnefint kristet monument.

Predikstolen och minnestavlorna har en tydlig karolinsk 1700-talsprägel, Bottnisk barock.
Träarbetena är utförda av Nils Jacobsson Fluur 1712.

Altarskåpet är helt fantastiskt. Otaliga små träfigurer målade och överdragna med bladguld berättar historien om Kristi lidande. Ett av de finaste jag sätt. Det byggdes i Antwerpen omkring 1520 och kostade 900 mark silver. Det var en jättesumma och det sägs att Lulebönderna betalade kontant. Det var en mycket stor summa och vittnar om traktens rikedom under denna tid. Samma Flamländska leverantör försåg Storkyrkan i Stockholm med ett liknande skåp, men där sköttes betalningen på ett mindre smickrande sätt.

Kyrkan invigdes den 29 juni 1492 på Aposteln Petris dag. Förskönad med kormålningar av Albertus Pictors gesäller. Det var ärkebiskop Jacob Ulfsson som ledde cermonin. Kyrkans skyddshelgon är Aposteln Petrus.

Som så många andra medeltida kyrkor målades även denna vit på 1800-talet för att anpassa sig till tidens anda. De gamla målningarna har försiktigt plockats fram under den vita färgen, men det är endast fragment av dess forna glans som vi idag får se. Med lite fantasi kan vi ändå föreställa oss hur det var den där sommardagen för drygt 500 år sedan, när kyrkan invigdes och freskerna knappt var torra...

En magisk detalj som kanske är en slump eller nogrannt beräknat av arkitekten; två veckor runt midsommar träffar solens midnattsstrålar triumfkrusefixet och lyser upp det under midnattsmässan, om vädret tillåter solen att komma fram vill säga.

 

Fler spännande kyrkor hittar du på unikaboxen.net/kyrkor

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2014

Fakta hämtat från Wikipedia och svenskakyrkan.se