© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2014

Norra Härene kyrka med anor från 1100-talet. Nuvarande utseende är från 1700-talet då kyrkan gjordes större för att täcka behovet från den växande församlingen. De märkliga gråfärgade stenpartierna som dekorerar kyrkan ovanför huvudingången murades in i fasaden vid ombyggnaden och kom ursprungligen från det Soopska gravkoret (1600-tal) inne i kyrkan.

På kyrkogården under ett väderskydd och inmurade i fasaden finns ett flertal så kallade Liljestenar från 1000-talet.
Bengans Historiesidor kan man läsa:

De till antalet ca 400 dokumenterade Västgötska Liljestenarna funktion är omdiskuterad. De är inte ristade, utan huggna i hög relief, och ingen av dem återfinns längre på sin ursprungliga placering, vilken måhända ha varit inne i stavkyrkorna. Kanske att de tillkom i brytningstiden mellan Asatro och Kristendom...

Denna kyrka hade förmoligen inte fått min uppmärksamhet om det inte varit för Oskar Emanuel, min farfar, som ligger begravd här.

Den runda stenen ovanför kyrkporten är en dansk kanonkula och minner om deras härjningar här på 1600-talet.

 

Fler spännande kyrkor hittar du på unikaboxen.net/kyrkor

© Textbearbetning och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2014