© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2018

White emty walls

För fjärde året i rad var det dags att samlas i Snösätra för att sätta färg på 4 500 kvadratmeter vägg. Snösätragränd, Rågsveds gamla ruffiga industriområde har blivit Europas största lagliga graffitiutställning. Efter ett omfattande arbete med att måla över de gamla muralmålningarna kunde ditresta konstnärer och konstnärsteam börja lägga sina skisser, när väl Percy Michelsson högtidligt öppnat festivalen på fredagen den 25 maj. När jag kom fram hade flera av de omkring 150 artisterna redan kommit ganska långt och några var redan färdiga, men för de allra flesta återstod tre dagars hårt arbete i tryckande värme.

Wall of Fame in the future

På lördagen träffade jag Percy och fick en pratstund. Jag sa att jag var imponerad av att så många konstnärer kommit och frågade hur han lyckades fånga Herr Nilsson och han svarade kallt:
- Han ville väl komma.

Ett svar som är karrakteristiskt för denne man som ivrigt och handfast driver Snösätra Kultur, en organisation som bland annat genom samarbetet med Victor Marx och Marx arkitekur ab samt Kulturhuset Cyklopen fått ett visst gehör hos vissa politiker i stadsfullmäktige för ett bevarande. Rivningsplanerna har annars varit ett överhängande hot för hela Snösätra upplagsområde, det sista i sitt slag i Stockholm. Måndagen den 28 maj, första vardagen efter festivalen beskrev DN i en artikel av Anna Gustafsson att man nu skulle göra verklighet av förslaget från 2006; att skapa ett naturreservat av Rågsveds så kallade friområde, ett område på 94 hektar. 54,9 miljoner kronor väntas investeringen kosta och då ingår även en sanering av Snösätra industriområde.

Rågsved är även ett område som pekas ut för bostadsbyggande i kommunens översiktsplan och 3000 bostäder planeras i området, skriver Anna.

Klart att detta oroar. Vad kommer att hända med denna frizon? Redan i mars lämnade intressenterna för ett bevarande av Snösätra Wall of Fame in ett medborgarförslag där man stödjer bildadet av ett naturreservat, men att saneringen av industriområdet bör begränsas, för att även i fortsättningen kunna kurrera graffiti och vara en frizon för streetart. En förutsättning för detta är att hålla nere arrendekostnaderna på nuvarande nivå. I förslaget bifogas även en visualisering av hur området skulle kunna utvecklas utan att påverka kulturscenen. Se bild ovan av Marx arkitektur ab. Vi får se vad som händer. Spännande.

Percy for president

Lördag förmiddag inspekterade Percy sitt rike. Frågade lite dumt om han var stolt och för ett ögonblick släppte han kontrollen och såg faktiskt lite rörd ut;
- Klart man är stolt, det här är stort. Annars handlar det naturlivis mycket om kontroll och att alla följer de uppsatta reglerna. De många frivilliga som arbetar under festivalen ska lösas av, logistiken fungera med el, vatten och transporter och P-avgifter inkasseras. Under festivalen förvandlas Snösätra upplagsområde till Percys rike, ett samhälle med tusentals innevånare, som ska leva och verka här i tre dagar.

The Artists and their works

Upplevelsen att i tre dagar får vara med och bevittna hur dessa väggar växer fram och få en pratstund med konstnärerna är helt fantastiskt. Konstarten och miljön bygger på att vädrets makter har förståelse. I år bjöd de på mer än vad någon kunnat drömma om. Tre fantastiska högsommardagar med temperaturer mellan 25-30 grader. Helgen efter festivalen åkte jag åter ut till Snösätra för att fånga resultaten. Fortfarande strålande solsken. En maj som förmodligen kommer att gå till historien. För att ta del av dessa fotografier och en personlig rescension följ länken till Spring Beast - en vecka senare.

 

Stay tuned and keep that crazy feeling

Fler reportage från Snösätra Wall of Fame

Snösätra 2015 | Spring Remake 2015 | Spring Beast 2018 - en vecka senare

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2018