Header001Header_complement
© UNIKABOXEN.NET 2001 - Ansvarig utgivare Tommy Sörstrand

 

UNIKABOXEN - En matlåda på nätet för hungriga allätare

Det var så här det började. UNIKABOXENS första trevande försök att väcka debatt som nättidning.

Sedan 2014-05-05 är avdelning stängd och redaktionen nedlagd, men sidan finns kvar som ett minne. Idag är det uteslutande de självständiga bildreportagens sidor som utgör Unikaboxen. December 2020 gjordes en mindre förändringar för att underlätta navigeringen i de åtta olika kategorierna från vänstermenyn. I samband med detta gjordes även några justeringar av de gamla sidorna som idag visas integrerad i den gamla ursprungliga ramstrukturen från 2001.

 


 

Första Maj - vår (inter)nationaldag
Så länge vi har en kung eller drottning i Sverige, firar olika rojalistiska högtider och ägnar tid och pengar för att bevara kungliga traditioner, där krav på modernisering är tämligen ringa, är det naturligt kan jag tycka att vi även försöker att bevara de traditioner som minner om det Svenska folkets kamp för rimliga levnadsvillkor.
Ta del av bildreportaget!

Graffiti - ett kärt debattämne
Efter många turer i olika instanser tog Stadsbyggnads-nämnden beslutet att den legendariska graffitimålningen ”Fascinate” i Brommsten utanför Stockholm ska bevaras. Detta politiska lappkast motiverar kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) med att; graffiti är en laglig konstform - så länge man inte gör den på något som en annan person äger.
Sagt i en intervju med Sindra Grahn, SVT/kultur 13 juni 2012.
Ta del av bildreportaget!

En kontroversiell träningsform, eller?
Pole Dance eller Pole Fitness har sina rötter i Chinese Pole, en akrobatisk cirkuskonst. Lång senare började Pole Dance användas på klubbar inom stripteasen. Nu har polefitness blivit en stor trend som träningsform.
Läs mer! 

Min Mamma är dement!
En hyllning till en fighter som nu kämpar sin sista strid. En beskrivning av känslan av att
förlora en mor och få en vuxen bebis.
Läs mer!

Varför är vi så rädda?
Vi är mer än tidigare utlämnade till att skapa en egen bild av verkligheten, säger Psykologen Maria Tillfors. Vad menar hon med det?
Läs mer!


 

Att förstå indoktrineringens makt i fria samhällen innebär att också förstå den subversiva makt som ligger innesluten i den undertryckta sanningen. Det nya kodordet för ras och klass är "kultur". De rikas och mäktigas ständigt pågående utplundrings-kampanj mot de fattiga och svaga, i synnerhet de som har natur-tillgångar, har således blivit till en "civilisationernas kamp".
Läs hela John Pilgers artikel publicerad i Aftonbladet
2006-07-31

En granskning av en ideell stiftelse...
Hand i Hand är en välgörenhets-organisation vars mål är att samla in pengar till stöd för barn som blivit utsatta för övergrepp på ett eller annat sätt. Hur stor del av insamlade medel bör användas på ett ända målsenligt sätt för att bibehålla bilden av en välgören-hetsorganisation? Medan Länstyrelsen utreder kunde jag inte hålla pennan i styr.
Läs mer!

Satir med Liv!
En hyllning till serietecknare och debattören Liv Strömstedt
Se mer! 

Självmord den vanligaste dödsorsaken
Enligt den senaste statistiken från 2004 sammanställd av NASP (Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidprevention och prevention av psykisk ohälsa) är självmord den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-24 år både bland kvinnor och män i Sverige.
Läs mer!


Alla har rätt att vara vackra!
Först trodde jag att det var en bisarr satir, men insåg snart det geniala med idén. Läs mer!


 

Tomi Ungerer - Provocerande, arg och påtagligt slagkraftig
Jag imponerades av en film i SVT 2010-08-24 och blev tvungen att skriva ner mina tankar.
Läs mer!


Människor som vågar sätta ner foten och utmana

Här hänger ingen löst eller blir utröstad. Alla på listan sitter säkert och de gör det för att de gjort ett avtryck.
Ett bestående avtryck.
Läs mer!


 

Hans Rosling och GAPMINDER
Visste du att det finns kunskap om världen vi lever i att hämta på nätet helt gratis. Uppdaterad
statistik presenterad på ett enkelt och pedagogiskt sätt, för att öka förståelsen och bredda debatten.
Jag gjorde ett kortare besök för första gången idag 2010-08-31 och det gav mersmak. Skitkul!
Besök faktabanken du också och bli kunnig. WWW.GAPMINDER.ORG

 

Du, jag och internet
Forskningsprojektet som spårade ur

En spännande artikel om den explosionsartade utvecklingen av internet publicerat DN 2009-07-20.
Till artikeln

 

Fildelning, en mänsklig rättighet?

Censur och begränsningar av friheten på internet blir ett hot mot de mänskliga rättigheterna. Eller måste internet skyddas för att inte bli ett vertyg för anti-demokratiska rörelser att mobilisera samhällsomstörtande verksamhet.
Läs mer!

 


 

 

Det heliga kriget
En knippe bilder om krig sammanställt av Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET
Kolla in här!